donderdag 3 januari 2013

Van Codependentie naar Interdependentie

Codependentie wat is dat?
Het afhankelijk zijn van anderen en telkens weer in destructieve relaties terecht komen waarin je je onmachtig voelt of telkens weer de rol van "redder" aanneemt omdat een ander een beroep op jou doet en het goed voelt om "de redder" te zijn omdat jij daar je eigenwaarde aan afmeet, dit soort patronen maakt je codependent oftewel afhankelijk van een ander in een relatie. Je bent gevoelig voor manipulatieve opmerkingen en gedragingen, je krijgt snel een schuld of schaamtegevoel en daar wordt handig op ingespeeld door de ander waardoor je je verlamd voelt of niet bij machte om er iets aan te veranderen wil je die nare gevoelens voorkomen in jezelf. Je voelt je afwisselend, slachtoffer, redder of aanklager in deze relatie.

Het codependente gedrag ontstaat door de opvoeding in een disfunctioneel gezin en in een disfunctionele relatie die je met de ander of jezelf hebt. Er wordt geschat dat meer dan 75% van de gezinnen disfunctioneel zijn, dus zonder of met weinig warmte, aandacht, liefde en koestering. Dat slepen we ons hele leven met ons mee in de vorm van codependent gedrag.

Bron: Henny Bos

Van verzet naar overgave. Van haatdragend naar vergevend. Van niet vertrouwen, niet voelen en niet praten naar wel vertrouwen, wel voelen en wel praten. Van ego naar zelf.  Van lage naar gezonde eigenwaarde. Van disrespect naar zelfrespect. Van competitie naar samenwerken. Van teleurstelling naar dankbaarheid. Van herhalingsdwang naar vernieuwing en verandering.

Counseling is een prima middel om je codependente denkwijzen en gedragingen te leren herkennen en te leren hoe het ook anders kan. Wil je meer weten en kijken of counseling wat voor je is? Neem dan contact op en vraag om een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij Minerva Counseling

Geen opmerkingen: