zaterdag 8 december 2012

Moraal versus Gehoorzaamheid


Op Facebook kom je soms de mooiste quotes en spreuken tegen en hier is er weer eentje. Moraal versus Gehoorzaamheid. Doen wat juist is ondanks wat je gezegd wordt of doen wat je gezegd wordt ongeacht of het juist is. Het is wel een nadenker want het maakt het verschil tussen psychische blindheid en bewust handelen.

Ik zag nog een andere die hier op voort borduurde en die ging over geloof en religie. Geloven in wat juist is, het volgen van je eigen hart en het domweg opvolgen van regeltjes binnen een religieuze context zonder je af te vragen of wat je doet juist is.

Wat is juist, wat is de goede weg ? Is dat de weg van blinde gehoorzaamheid ? Een weg die totale overgave vraagt en onvoorwaardelijk geloof ? Of is het een weg die je zelf af gaat en waarbij je wordt gelouterd door ervaringen. Een weg waar je lijdt maar van waaruit je leert wat goed en niet goed is. Een weg van waaruit je je eigen wijsheid op doet. "Een onderzoek alles en behoud het goede" weg. Dat is een weg die je moraliteit bij brengt in plaats van gehoorzaamheid.

Gehoorzaamheid heeft iets slaafs in zich. Iets van niet zelf hoeven, willen of kunnen denken. Gehoorzaamheid weinig eigen verantwoordelijkheid en maakt mensen tot willoze objecten, strategische marionetten van een ander. Gehoorzaamheid maakt dat als de "baas" weg is, de marionetten niet vanuit een innerlijke motivatie en moraal handelen maar handelen uit angst of uit onvrede omtrent hetgeen ze was opgelegd.

Moraliteit is iets wat in een mens groeit. Het is een proces wat vanaf kinds af aan zich ontwikkeld. Wat is juist en wat is niet juist om te doen, bij jezelf of bij een ander. Moraliteit leeft in mensen naarmate zij zich steeds meer bewust zijn van oorzaak en gevolg. Bewust zijn van wat goed voor iemand is en van wat schade toe brengt aan anderen of relaties.

Als je kijkt naar religieuze oorlogen, terroristische aanslagen omwille van een politiek ideaal, oorlogen gevoerd op basis van rassenhaat en discriminatie van anderen dan zie je gehoorzaamheid versus moraliteit in zijn scherpste voorkomen. Zie hier het verschil tussen blinde gehoorzaamheid waarbij men anderen voortdurend schade toe brengt en daarmee ook zichzelf en moraliteit die uit gaat van wat werkelijk juist is. 

Geen opmerkingen: