vrijdag 7 december 2012

Eigen bijdrage GGZ van de baan

Gelukkig komt deze regering langzaam tot bezinning en heeft ingezien dat het schrappen van de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg, onwenselijk is. Mensen die het psychisch zwaar hebben zijn kwetsbaar en zijn lang niet altijd de sterksten en de rijksten in de samenleving. Als je dan hulp nodig hebt omdat je het allemaal psychisch niet meer redt maar je kan het niet betalen, dan ga je enkel van kwaad tot erger en beland je al snel in vicieuze cirkels waarin iemand alleen nog maar verder af glijdt en op den duur geen uitweg meer ziet.

Mensen die geen uitweg meer zien kunnen depressief en suicidaal worden. Ze kunnen een gevaar worden voor zichzelf of de samenleving en uiteindelijk resulteert dat enkel in nog meer ellende en benodigde zorg. Misschien wel voor nog meer mensen dan enkel de cliënt zelf door alles wat er inmiddels aan geescaleerd is of rondom heen gebeurd is.

Je kan hierbij denken aan de bekende situaties waarin een depressief iemand al schietend een winkelcentrum in loopt of iemand met schizofrene klachten in zijn waantoestand de buurvrouw voor een woeste terrorist aan ziet en haar zwaar mishandeld. Een depressieve ouder is doorgaans geen succes voor een gelukkige jeugd en daarmee lopen de kinderen in zo'n gezin (soms ook al door erfelijke factoren m.b.t. depressieve gevoeligheid) meer risico om later zelf cliënt binnen de GGZ te worden.

Als toekomstig counselor juich ik het schrappen van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg natuurlijk alleen maar toe. Iedereen die wel eens psychisch een moeilijke tijd achter de rug heeft gehad of iemand in zijn nabije omgeving zo heeft meegemaakt, weet hoe erg het kan zijn om psychisch te lijden en welke enorme impact dat heeft op het leven van alledag. Daar moet gewoon goede hulp voor beschikbaar zijn zonder obstakels door een geld probleem. Bied je dat niet dan doe je ons zorgstelsel ernstig te kort en ben je op den duur naar mijn idee alleen maar duurder uit als maatschappij.

Geen opmerkingen: