dinsdag 20 november 2012

Ghetto Classy Gangster ChickiesOntspoorde meisjes (en jongens) komen doorgaans uit een ouder gezinnen, vertelt ons deze documentaire van de serie Rauw en Puur. Mildred Roethof  portrertteert de vier vriendinnen in hun leefomgeving.

De meiden in deze documentaire hebben geen makkelijke jeugd gehad, vaak verlaten door hun vaders. De dames blowen en drinken dat het een lieve lust is. Hun leven is een machtstrijd tussen hun ouder(s), het leven in een achterstandswijk en het is volgens henzelf slaan of geslagen worden. Kwetsbaarheid is niet stoer en dient ten alle tijden vermeden en gemaskeerd te worden door agressief taalgebruik en overschreeuwerig gedrag.

Als jongere is het opgroeien op zo'n manier iets wat ze behoorlijk kansloos kan maken. De manier van denken en doen is een doemscenario voor de toekomst. Dat kan niet goed gaan en deze meiden zijn juist daardoor bijzonder kwetsbaar en de risico's op een drugsverslaving,  prostitutie, criminaliteit en een ellendig leven liggen op de loer. De vroege puberteitsontwikkeling bij hen is vaak gekenmerkt door seksueel misbruik.

De meiden zijn later niet meer zo blij met hun medewerking aan de documentaire. Ze beginnen te overzien wat de consequenties kunnen zijn van hun openhartig gegeven interviews. Het is typisch pubergedrag. Ze zijn wat naïef in deze documentaire met hun uitlatingen omgesprongen en hebben van alles gezegd waarvan ze niet de lange termijn consequenties konden overzien. Het begint nu te dagen.

Het puberbrein is pas klaar rond het 25ste levensjaar. Pas dan is de prefrontale cortex klaar waar lange termijn planning en organisatie vaardigheden in ontwikkeling zijn. Heb je de prefrontale cortex niet goed in functie dan krijg je dit (quote Wikipedia):

Bij mensen wier prefrontale cortex beschadigd of niet voldoende ontwikkeld is, ziet men problemen zoals niet kunnen plannen, impulsief beslissingen nemen of juist geen beslissingen kunnen nemen, zich in gezelschap onbehoorlijk of onhandig gedragen en onbeheerst gedrag, zoals drugs- en alcoholmisbruik, seksuele promiscuïteit, met geld smijten en dergelijke. Emotionele ontremming treedt vooral op bij beschadigingen in het orbitofrontale deel

Met het volledig ontwikkelen van de prefrontrale cortex is een jong volwassene een beetje  in staat om de consequenties te overzien van dit soort impulsieve acties (korte termijn gedrag). Eigenlijk zouden ze meisjes als hen tegen zichzelf moeten beschermen want dit kan nare gevolgen voor ze hebben zoals eentje al lijkt te beseffen als ze zegt: "wat moet dat nou als ik morgen bij de bakker sta en een broodje wil halen ?"


Ik zou me meer zorgen maken in de trant van: hoe moet dat nou als je ergens voor een baantje solliciteert omdat je graag op jezelf wilt gaan wonen en men herkent je van tv of van je reputatie in je buurt of je kan geen verklaring omtrent gedrag meer overleggen als je nieuwe werkgever daarom vraagt. Ik ben mijn 25ste allang gepasseerd en dientengevolge zou dat meer mijn zorg zijn.

Geen opmerkingen: