maandag 29 oktober 2012

Niet te jong naar school ?
Opmerkelijk nieuwsbericht. Het blijkt dat er een verband ligt tussen de geboortemaand en succes of leiderschap in iemands carrière. En dat begint al op school !

Mensen die in maart en april geboren zijn, zijn aanmerkelijk vaker in de top van een bedrijf terug te vinden dan mensen die in juni en juli zijn geboren. Hoe dat komt ? Daar hebben ze voorzichtig een aantal conclusies over getrokken n.a.v. psychologisch onderzoek.

Kinderen die ouder zijn in een klas, hebben net iets meer ervaring als de jongere kinderen in een klas. Zij krijgen sneller de moeilijkere taken of leiderschapstaken als oudste kind. Dit zie je trouwens ook terug in gezinnen met meerdere kinderen. De oudste kinderen zijn vaak sneller verantwoordelijk en hebben vaak meer leiderschap dan de jongste kinderen. Je moet als oudste immers sneller op eigen benen staan, mee helpen en anderen helpen. Die positie van ouder kind brengt dus een voordeel mee als je ambitieus bent en graag de top wilt bereiken. Je doet dan jong al vaardigheden op daarvoor. De vraag is echter die van het kip en het ei.

Wat was er eerder ? De behoefte om bij de top en de leiders te horen omdat je als oudste in een klas of thuis dat zo gewend was of juist niet de behoefte daartoe hebben omdat je het niet gewend was ?  Het is bekend dat mensen vaak herhalingsgedrag laten zien. Dat gedrag herhalen wat voor hen succesvol was, dat wat voor hen winst opleverde. Als een oudste kind succes oogstte door leiderschap te laten zien, door snel "groot" te worden omdat het van hen verwacht werd dan zal de behoefte om dat gedrag te herhalen ook groter zijn. Dat is beproefd gedrag.

Jongere kinderen kennen dat succesvolle gevoel minder. Immers met succesvolle oudere kinderen boven je wordt het lastig om dan ook succesvol leiderschap te laten zien. Jongere kinderen hoeven dat niet te doen of kunnen ten opzichte van oudere kinderen toch niet excelleren. Het heeft dan geen zin want je verliest telkens. En als je verliest dan herhaal je dat gedrag niet meer. Negatieve resultaten demotiveren immers.

In een klas blijkt het dus net zo te zijn. Of je daarvoor het schoolsysteem op de schop moet gooien is nog maar de vraag. Immers zullen er altijd oudere en jongere kinderen in een klas zitten. Hoe je het ook in deelt.

Geen opmerkingen: