zondag 7 oktober 2012

Kairos - Opnieuw beginnen

Al surfend trof ik het verhaal van Gerrit Stanneveld aan. Hij vertelt het op zijn website Gerrit Stanneveld.nl. Ik ben wel geraakt door zijn verhaal. Er zijn zoveel mensen als hij, die een heel beroerde start in hun leven maakte. Een vreselijk moeilijke jeugd met een hoop ellende, waarin hij verkeerde keuzes heeft gemaakt, in de goot terecht is gekomen. Crimineel verleden, toenemend probleemgedrag, verkeerde omgeving, foute vrienden, verkeerde beslissingen en een forse detentie periode. Maar wat me raakt is zijn open, kwetsbare, eerlijke houding na dit alles. Zijn zelfreflectie waarin hij zichzelf zo op het internet "bloot" geeft en vertelt wat het met hem gedaan heeft en welke gevolgen dit had.

Gerrit is een  goed voorbeeld van iemand die nadat hij een beroerde start had, na hele foute dingen te hebben gedaan, die het lef heeft gehad om het roer volledig om te gooien. Om toe te geven dat het anders moest en vanuit een diepe innerlijke overtuiging die omslag wist te maken. Hij gebruikt daarbij zijn eigen ervaringen, die hoewel ze erg negatief zijn, op een goede manier in gezet worden. Hij doet dat als ervaringsdeskundige en voorlichter op scholen, door te laten zien hoe het niet goed ging. Hier vertelt hij wat hem is overkomen, wat hij deed, wat het met hem gedaan heeft en hoe hij er nu op terug kijkt. Je kan op zijn website zijn filmpje bekijken over de confrontatie van hem als dader met zijn slachtoffers welke hij nu gebruikt als lesmateriaal.

Gerrit heeft dit jaar eind september een boek uitgegeven Kairos genaamd. Een quote over de inhoud van het boek:

Alleenstaande moordenaar met kind zoekt vergeving vertelt het schokkende levensverhaal van Gerrit Stanneveld, die opgroeide in een asociaal milieu in Zuid-Limburg."Het was een en al chaos, geweld en normloosheid. Regelmatig was ik er getuige van dat dronken mensen elkaar de koppen insloegen met autokrikken en barkrukken."Zonder enige terughoudendheid vertelt Gerrit zijn rauwe geschiedenis. 
Nieuwsgierig als ik ben, heb ik eens gekeken waar Kairos voor staat en deze naam komt uit de Oud Griekse mythologie. Wikipedia verhaalt:

Kairos (Oudgrieks: Καιρος), ook wel weergegeven als Caerus, is in de Griekse mythologie de personificatie van de gelegenheid, het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen. Veel van de goddelijke wezens in de Griekse mythologie waren een verpersoonlijking van een abstracte begrip dat belangrijk is in het bestaan van mensen. 

Het Oudgriekse woord voor dat begrip werd dan met een hoofdletter gespeld de naam van zo'n wezen dat meestal op een niveau tussen echte goden en mensen stond, een daimon (Oudgrieks: Δαίμων). Op die manier stond Kairos voor καιρός, het geschikte moment, de uitgelezen kans om een doel te bereiken. wordt afgebeeld zonder kleren en kaal, afgezien van een haarlok op zijn voorhoofd. De betekenis hiervan is dat je een kans kunt grijpen als je hem vooraf aan ziet komen, maar achteraf is er geen manier om hem weer terug te halen

Die naam past wel bij zijn boek. Hij heeft de gelegenheid van de geboorte van zijn zoon aangegrepen om het anders te gaan doen. Om zijn leven deze keer goed voor elkaar te krijgen.  Om een nieuw doel te stellen en dat te bereiken... kaal, kwetsbaar als hij is geeft hij zich bloot op internet, op scholen en in zijn boek. De naakte, rauwe waarheid van zijn leven, zijn fouten, zijn moeilijkheden en de omkering als het moment daar is. Denk ik...zo vul ik het nu even in, kijkende naar de naam Kairos en de betekenis er achter.

Ik ga zijn boek zeker lezen en hoop hem nog eens ergens (op een lezing of elders) tegen te komen en dan heel stil naar hem te gaan luisteren. Ik ben altijd geïnteresseerd in mensen met een goed verhaal. Vooral van die mensen die dit soort keuzes durven te maken en het negatieve, het problematische in hun leven weten om te zetten in een positieve verhaal en toekomst. Een toekomst waarin ze zich richten op het goede in het leven.

Geen opmerkingen: