donderdag 18 oktober 2012

HatersHaat...Het is een van de meest pijnlijke projecties van het diepste zelf, geprojecteerd op een ander. Iemand die haat die doet dat uit frustratie, uit boosheid, woede, wrok, verbittering en vaak ook afgunst en jaloezie. Die gevoelens worden opgeroepen vanuit henzelf, hun eigen innerlijk vanuit hun eigen problematieken. Een hater is een mens met problemen, psychische problemen. Onverwerkte problemen die nog dagelijks (on)bewust pijn doen, onverwerkte trauma's.

Haters kunnen hun gevoelens, hun emoties niet kwijt. Ze hebben vaak een laag zelfbeeld en geringe eigenwaarde. Vandaar uit groeit de haat naar anderen. Als je toe moet geven dat je die gevoelens naar anderen hebt dan is dat niet iets om trots op te zijn of je beter door te voelen. Immers bevestigt dat het gevoel het zwakke zelfbeeld en de geringe eigenwaarde. Er blijft voor de psyche, de projectie over. De ander wordt tot vijand benoemd of gehaat. Projectie is een afweermechanisme, een verdedigingsmechanisme van de psyche bij een "overload".

Jaloezie en haat liggen dicht bij elkaar.
Als een partner vreemd gaat, wordt men vaak niet boos op de partner maar men haat degene waarmee vreemd gegaan wordt. Men haat diegene die datgene heeft wat men het liefste zelf heeft, waar men aanspraak op maakt. Jaloezie heeft dezelfde wortel als haat, een laag zelfbeeld en een geringe eigenwaarde. Iemand die goed voelt over zichzelf heeft geen reden tot jaloezie want die weet wat hij/zij waard is en dat er geen reden tot ongerustheid is.

Haat komt voor bij mensen die iets ernstigs hebben meegemaakt, die geen rust in zichzelf kunnen vinden met hetgeen gebeurd is. Mensen die jaloers zijn op anderen omdat ze zich rot voelen over zichzelf of over hun situatie. Haters zijn mensen die opgekropte woede, frustraties en boosheid in zich dragen, die geen uitweg heeft. Haat komt voor bij mensen die niet in staat zijn om hun nare gevoelens te verwerken. Daarom zijn ze  boos op de wereld, op anderen en zijn ze licht ontvlambaar naar een ieder die iets beter kan, leuker is of aardiger lijkt.

Haat die ontstaan is door wat men is aan gedaan door een ander heeft de wortel in woede en boosheid en zint op wraak en vergelding. Het niet kunnen verwerken van de traumatische onderliggende ervaring is de oorzaak van de in stand blijvende haat en woede. Als men makkelijk haat dan is er sprake van projectie. Hierbij worden de negatieve gevoelens die ooit in het verleden zijn ontstaan op de nieuwe situatie geprojecteerd omdat deze gelijkelijk worden ge├»nterpreteerd naar de pijnlijke situatie zoals deze was vanuit het verleden. Er vindt een overdracht plaats van pijn uit het verleden geprojecteerd in het heden. Het gevolg is agressie.

De dieperliggende wens vanuit deze is haat is om het trauma los te kunnen laten, er niet meer door geraakt en getriggerd te worden, om bevrijd te kunnen leven zonder achterdocht, angst of woede. Daarvoor hoeft niet eens vergeving gevoeld te worden alhoewel deze liefdevolle gevoelens wel bijdragen aan het eigen welbevinden. Verwerking en vergeving doe je niet om een ander te ontlasten, dat doe je voor jezelf.

Geen opmerkingen: