maandag 8 oktober 2012

Email niet geschikt voor moeilijke onderwerpenEen kort en helder filmpje over het probleem met email als het gaat om het bespreken van moeilijke zaken.

Bij email ontbreekt de toon en het visuele beeld waarmee de zender zijn boodschap over probeert te brengen. Er kunnen dan problemen ontstaan als het gaat om objectieve informatie uitwisseling. Het is immers maar net hoe de ontvanger de tekst in zijn hoofd "vertaalt" en interpreteert. En die vertaling kan heel anders zijn dan de zender oorspronkelijk had bedoeld. In het filmpje hierboven wordt dat heel duidelijk uitgelegd.

Het grote advies is dan ook, praat "life" met elkaar als het moeilijk wordt. Als het verkeerd dreigt te gaan. Als emoties mee gaan spelen of als het gaat om subjectieve informatie, dan is het zeer aan te raden om het vooral niet via email te bespreken. Bel elkaar op, luister naar elkaars toonzetting en begrijp beter hoe iets bedoeld is. Lukt het dan nog niet, dan is een ontmoeting in persoon nog altijd de beste oplossing (denk aan video conferencing of Skype). Dan zien mensen hoe iets gezegd en bedoeld is. Het resultaat van de bespreking zal dan minder onderhevig zijn aan misinterpretatie alhoewel je dat nooit helemaal kan uitsluiten natuurlijk.

Zenders en ontvangers hebben nooit een 100% zend/ontvang interpretatie. Iemands ervaringen kleuren de boodschap sowieso wel, ze triggeren eerdere pijnlijke gebeurtenissen of er vindt onbewust een associatie plaats met interacties met anderen. Daar kom je nooit onderuit. Niemand is een onbeschreven blad. We brengen allemaal ons verleden mee in het verhaal.

Geen opmerkingen: