woensdag 17 oktober 2012

Depressie vaak niet behandeld


Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Wereldwijd leven er 350 miljoen mensen met een depressie. Helaas is het zo dat deze depressie vaak niet herkend wordt en dientengevolge lang onbehandeld blijft. Mensen slepen zich voort in hun misère, voelen zich ongelukkig, mislukt en somber. Ze worden vaak niet begrepen door hun omgeving en dat is wel begrijpelijk omdat diezelfde omgeving niet snapt waarom iemand zo negatief blijft doen terwijl er zoveel moois is, terwijl er zoveel is om dankbaar voor te zijn.

Een depressie is echter een tijdelijk psychisch probleem wat mensen kan overkomen als er ernstige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in hun leven zoals een overlijden of chronische ziekte. Het kan ook ontstaan als je langdurig te weinig zinvolle activiteiten hebt of juist onder grote druk allerlei dingen moet doen die je weinig vreugde opleveren. Depressie is de manier waarop de psyche je een halt toe roept en zegt: "stop met wat je doet, het kan zo niet langer". Het is een signaal dat je iets dient te veranderen aan de manier waarop je je leven invulling geeft door meer zinvolle activiteiten die vreugde en energie geven en verwerking van (oude) pijn of trauma's.

Als een depressie chronisch wordt dan komt dat doordat deze te lang onbehandeld blijft. Doordat het onderliggende probleem of oorzaak niet aangepakt wordt. Soms zie je mensen jarenlang depressief zijn omdat ze zelf niet uit hun kringetje komen, hun negatieve vicieuze cirkel. Om met de woorden van Albert Einstein te spreken:  "We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."

Bij een depressie heb je hulp nodig, niet alleen pillen waarmee je de gevolgen bestrijdt zoals angst, somberheid, verdriet maar psychische hulp om uit het negatieve denkpatroon te komen. Om daadwerkelijk ander gedrag door ander denken te gaan doen. Hoe moeizaam dat in het begin ook is en hoeveel terugvallen er vaak nog even zullen zijn.

Depressie is een signaal dat er iets fundamenteel mis is met je manier van denken en leven. Het zegt je dat het anders moet wil je je beter kunnen voelen. 90% van de depressies zijn op te lossen door er over te praten, door het patroon te doorbreken. Slechts bij een klein percentage is er echt sprake van een fysiologisch (stofjes) probleem dat enkel met medicatie is op te heffen.

Geen opmerkingen: